Share on Facebook Email Share on Twitter

Kulturno sportsku manifestaciju „Beransko kulturno ljeto“, koja ima tradicionalni karakter,čine sledece manifeastacije: ljetnja diplomatska škola „Gavro Vuković“, polimske književne staze, kulturni program koji prati i svečana...