Share on Facebook Email Share on Twitter

Festival „Barski ljetopis“ je prepoznatljiva sveobuhvatna kulturna manifestacija na našem primorju. Festival koji ima jasnu orjentaciju, visoko profesionalnu koncepciju, o čemu najobjektivnije govori velika posjećenost svakom programu...