Share on Facebook Email Share on Twitter

 Veći stepen sigurnosti u turizmu, znači i veći broj investitora u našoj zemlju,  ocijenjeno je na okruglom stolu "Bezbjednost i turizam“ na Univerzitetu Mediteran.Ako nema bezbjednosti nema ni turizma, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović. "Tehnološki, metodološki, način pravljenja većeg nivoa bezbjednosti NATO je usavršio do kraja, mi sad imamo i dalje tu latentnu opasnost od terorizma jer upravo borave gosti koji su...